!ГҮЙЛГЭЭНЫ УТГА ДЭЭР: ТА ӨӨРИЙН БҮРТГЭЛТЭЙ ИМЭЙЛ ХАЯГАА ЗААВАЛ БИЧИЖ ЯВУУЛАХ ЁСТОЙ!

Шилжүүлэх банк: Хаан банк

Дансны дугаар: 5021709685

Данс эзэмшигч: Баярцэнгэл

Гүйлгээний утга: Өөрийн бүртгэлтэй имэйл хаяг