tv-series-poster-1

Анхны хайр минь чи

Руан Жи нь дуу оруулагч хийдэг ба нэгэн өдөр найзынхаа төрсөн өдөрт ирээд ахлах сургуулиасаа эхлээд их сургууль хүртлээ найзласан байсан Ци Жан-тай уулзана. Ци Жан нь гадаад руу явах болсноор тэр хоёрын харилцаа дууссан байсан бөгөөд харин эргэж ирээд түүний компанийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирлаар ажиллаж эхлэх ажээ. Тэдний харилцаа цаашид хэрхэ...