tv-series-poster-1

Байгаагаар чинь хайрлая

Сайхан хайр гэдэг нь бие биенээ золиослох биш, харин нэг нэгнээ байгаагаар нь хүлээж авахыг хэлнэ. Тоо томшгүй олон сорилттой учрах тавилантай хосын хайрын түүхийг хүлээн авна уу.