tv-series-poster-1

Цаасан Байшин

Сод ухаант стратегич ба төрөл бүрийн чадвар, зан араншинтай хүмүүс ер бусын хувьсагч хэмжигдэхүүнтэй тулалдаж, урьд өмнө хэзээ ч байгаагүй барьцааны тоглоомыг эхлүүлэх болно.