tv-series-poster-1

Чөтгөр ба дагинын хайр

Жүжигчид:  Dylan Wang, Esther Yu, Linghe Zhang

Чи тийм дургүй хүрмээр байхад би чамд хайртай л байх юм. 30 мянган жил цамхагт хоригдсон нүгэлт чөтгөрийн сүнсийг чөлөөлөх бяцхан дагина, түүнд татагдах нүгэлт чөтгөрийн хайрын түүх таныг хүлээж байна.