tv-series-poster-1

Дурлаж болохгүй эмэгтэй

Шэн Рөүшин бол амьдралд олон зүйл үзсэн 30-аад насны карьер хөөсөн эмэгтэй. Гэтэл огт санамсаргүй байдлаар жинхэнэ хайр сэтгэлтэй тулгарна.