tv-series-poster-1

Гэр минь

Ахлах сургуулийн сурагч Ча Хён Сүгийн эцэг эх нь ослоор өөд болон ганцаараа үлдэж жижиг байр луу нүүнэ. Гэвч дэлхий даяар энд тэнд хүмүүс мангас болон хувирах ба тэрээр байрныхаа хүмүүстэй хамт байраа хамгаалах болно.