tv-series-poster-1

Якүза Багш

Жүжигчид:  Yukie Nakama, Katsuhisa Namase, Ken Utsui

Оэда гэр бүлийн залгамжлагч болох Ямагүчи Күмико нь ахлах сургуулийн багш билээ. Түүний сурагч болон, сургуулийн захиргаа гэр бүлийнх нь талаар яасан ч мэдэж болохгүй...