tv-series-poster-1

Какафүкака

Аки Тэрада түүний хуучин найз залуу өөрийг нь араар тавих үед салан байрнаасаа нүүн гарч өөр байранд нүүн орох ба тэнд анхны хайртайгаа ахин учрах болно.