tv-series-poster-1

Миний нэр

Эцгийг нь хөнөөсөн алуурчныг олохоор, аавынхаа ажиллаж байсан танхайн бүлэгт нэгдэж, үхлийн жинхэнэ шатгааныг нь олохоор цагдаа болох болно. Тэр эцгийг нь хөнөөсөн алуурчныг олж, өшөөгөө авч чадах болов уу?