tv-series-poster-1

Нэр алдар

Сургуулиа хаях хүртлээ дээрэлхүүлж гадуурхагдсан бүсгүй өшөөгөө авахын тулд хамгийн сайн төлөвлөгөө боловсруулна. Бага сургуулийн багш болсноор өөрийг нь хамгийн их тарчлаан зовоож байсан хүний хүүхдийг нь ашиглаж өшөөгөө авна.