tv-series-poster-1

New Normal Zine

Ча Жи Мин нь тайван амьдралын хэв маягтай эмэгтэй бөгөөд сэтгүүлд мэдээний сэтгүүлч хийдэг байсан ч ажиллаж байсан сэтгүүл нь татан буугдсанаар ижил компанид харьяалагдах New Normal Zine дижитал сэтгүүлд редактороор ажиллаж эхэлнэ.