tv-series-poster-1

Өглөөний дуудлага

Жүжигчид:  Haruka Fukuhara, , Moe Arai

Үл хөдлөх хөрөнгийн газар залилуулснаар Нао болон Үэхара нар хамт амьдрахаар болдог. Тэдний хамт амьдарч байгааг сургуулийн захиргаа олж мэдвэл томоохон асуудалд орох болно.