tv-series-poster-1

Шивэгчний өшөө авалт

Нэгэн аймшигт шөнө Дон гэр бүлийнхэн бүгд алуулах боловч азаар Дон Тин Яоа амьд үлдэнэ. Тэрээр өөрийн сүйт залуугийнд очиж амьдрах боловч гэр бүлийн нь хөнөөсөн аймшигт алуурчныд оччих юм гэж хэн санах билээ.