tv-series-poster-1

Сул дорой баатар

Ён Ши Ын бол сургуульдаа 1-т ордог үлгэр жишээ сурагч. Бие бялдарын хувьд сул дорой ч, толгойгоо ашиглаж дээрэлхүү, хүчирхийлэгчтэй нартай тэмцэх болно.