tv-series-poster-1

Төгс ба энгийн

Хүйтэн хөндий нэгэн болох их сургуулийн багш Жан Си Ниан, өхөөрдөм сайхан сэтгэлтэй Юн Шү хоёрын хайрын түүх. Хэд хэдэн санамсаргүй учирлын дараагаар тэр хоёр 1 жилийн хугацаатай гэрээт гэрлэлт байгуулан хамт амьдрахаар болдог. Аажмаар гэрээт харилцаа хайр болж өөрчлөгдөнө. Тэд харилцаагаа авч үлдэж чадах болов уу?