tv-series-poster-1

Тусгай Хүчний Яруу Алдар

Жүжигчид:  Yang Yang, Asai Meng, Luxia Jiang

Цэргийн гэр бүлд ѳссѳн бидний баатар (гол дүрд Ян Ян) аавдаа ѳѳрийгѳѳ батлан харуулахаар армид элсэнэ. Бэлтгэлийн үеэр шинэ цэргүүд дундаас хамгийн ѳндѳр оноо авсан ч, ахлах нь түүнийг бэлэн биш гэж үзэн хоол бэлтгэлийн хэсэг рүү хувиарлана. Тус салааны ахлах нь тусгай хүчний домогт гурвын нэг болохыг мэдсэнээр тэр эх орныхоо тѳлѳѳ шилдэг цэрэг бол...