tv-series-poster-1

Үл нойрсох гүнж

9-р гүнж Чу Юэ нь бага байхдаа осолд орсноос болж шөнө унтах л юм бол янз бүрийн амьтны дүрд хувирдаг ноцтой өвчин тусжээ. Тэр нэгэн алдарт жанжин Шүэ Яао-той ураг барилдсанаар үйл явдал цааш өрнөнө.