tv-series-poster-1

Үл захирагдах хайр

Лонхуагын эрэнд Шиао Дуо тайган Фү вантай хамтраан Фү ванг хаан сэнтийд суулгахаар нууцаар хөдөлж эхэлнэ. Бү Инлоу өөд болсон Хаан эзэнтэй хамт булшлагдах ёстой байсан ч Шиао Дуо түүнийг аварна. Ордны авхай Бү Инлуо хаан эзний бүсгүйд тооцогдож, хэргэм зэрэг мөхөс тул өөд болсон хаан эзэнтэй хамт булшлагдах учиртай байв. Гэтэл Шиао Дуо Фү вангийн...