tv-series-poster-1

Үзэсгэлэнтэй залуу нас минь

Жүжигчид:  Ruonan Zhang, Shen Yue, Vivienne Tien

Их сургуульд орж буй охид болох эрэгтэйлэг охин Шиао Лан Лан, эрх охин Хуанфу Шүмин, баян охин Фан Шиао Юү, онц сурлагатан Ян Жиа Чиан нар 1 өрөөнд хамтдаа амьдрахаар болжээ. Тэд 4 жил хамтдаа 1 өрөөнд амьдарч, тэр явцдаа амьдралд хөл тавьж, өөрсдийн хүчээр сорилтуудыг туулах урт замыг хэрхэн туулах тухай гарах болно.