tv-series-poster-1

Хайрын механик

Жүжигчид:  Anan Wong, Ratsameerat Wanarat, Veerinsara Tangkitsuvanich

Их сургуулийн инженерийн ангийн шинэхэн оюутан Марк нь Бар хэмээх гуравдугаар курсын залууд дурлах ажээ. Гэвч түүний хайр залуу өөр хүнд сэтгэлтэй байх агаад хайр сэтгэлээ эцэслэх хэрэг Марк-д тулгарна. Харин Бар-ын найз Вий гарч ирснээр юмс арай өөр болох ажээ. Марк зүрх сэтгэлдээ ялалт байгуулж чадах болов уу?