tv-series-poster-1

Хайрын тангараг

Лин Жишиао хар багаасаа эцэг эхийн хатуу хяналт дор өссөн охин. Тэрээр хийлч болох хүсэлтэй ч эцэг нь түүнийг өөр шиг ээ багш болгох хүсэлтэй. Өөрийг нь дэмжиж ойлгодоггүй гэж эцэг эхдээ гомдсон тэрээр найзтайгаа уулзахаар явна. Гэвч хувь тавилан түүнийг Гу Вэй рүү хөтөлнө гэж хэн санах билээ.