tv-series-poster-1

Хатны шүхэр

Хэрэг тарихаас өөр чадваргүй ханхүү нар, тэдний ээж болох Их хатан нь сайн хатан боловч эелдэг даруу нэгэн биш хараал хэлэх үедээ хэлчихдэг, өөрийн гэсэн бодолдоо бат зогсож чаддаг нэгэн. Өөрийн хөвгүүдээ чадварлаг угсаа залгамжлагчид болгож хүмүүжүүлэхийн төлөө бүх чадлаараа хичээнэ. Түүний амьдрал өдөр бүр асуудал, бэрхшээл, шүүлтээр дүүрэн хэдий...