tv-series-poster-1

Хэрвээ

Жүжигчид:  Peach Phiravich Chotsatirasakul, Pitchanan Jiemsirikarn, Smart Wattana Yaotao

Гитараар хөглөлдөн уулзах Смарт, Пийч хоёр. Тэдний хар багын үерхлээс их сургуулийн амьдралд хөтлөх үед тэдний чин сэтгэл хэрхэн илчлэгдэх бол?