tv-series-poster-1

Холбоос

Шинэ хүн төрөлтөн үүсчээ. Тэд яаж ч бэртсэн эдгэх чадвартай байдаг бөгөөд тэдний нэг болох У Дун Сү хулгайлагдаж, сэрээд харахад нэг нүд нь байхгүй болсон байв. Эцэст нь нүдийг нь авсан хүнийг олж мэдэх ба түүний араас хөөн мөшгих болно