tv-series-poster-1

Хуримын Хориг

Чусонд гэрлэлтийн хоригийг тавиад хэдийн 7-н жил өнгөрчээ. Хаан нөс барсан сүйт бүсгүйгээ мартаж чадаагүйн үлмаас зөнч Су Ран бүсгүйг ордондоо авчран түүний сүнстэй холбогдохыг хичээнэ.